• Objekti 4
  • Objekti 4
  • Objekti 4
  • Objekti 4
  • Objekti 4
  • Objekti 4
  • Objekti 4
  • Objekti 4
  • Objekti 4

Lokacioni Objekti 4


SIGURO REHATI TË PËRHERSHME, ZGJEDH ART CONSTRUCTION


Projekti me I ri nga Investitori Art Construction LLC do te realizohet ne lagjen Mati-1, ne Prishtine, ne bllokun urbanistik C9. Ky projekt pritet te krijoje kushte te favorshme per zhvillimin dhe rentabilitetin e ndertimit ne teresi sipas kushteve te cilat I lejon plani rregullues. E gjithe lagjia do te jete e urbanizuar perms formimit te blloqeve me destinim banimi, afarizem dhe gjithashtu do te perkufizohet me rruget interne te kompleksit. Projekti I ri 04 mundeson rritjen e distances nga rruga, do te mundsoje gjithashtu formesimin e pllatove dhe nje qarkullim me te sigurte per kembesoret.

Kompleksi afarist banesor përbëhet prej 2 seksioneve, të cilat në tërësi me anë të lidhshmërisë urbane që kanë formojnë strukturë unike të objekteve, ku secili objekt ka identitetin e vet, por edhe të gjitha objektet së bashku janë strukturë në vete. Objektet kanë një arkitekturë bashkëkohore me një shprehje të veçantë arkitektonike.

Ky bllok do te permbaje: Apartamente banimi si dhe lokale afariste. Ne kuader te rregullimit te jashtem jane te perpunuara te gjitha siperfaqet e gjelberta, hapsira per lojrat e femijeve, ambiente relaxi etj.

Pllakezimi I siperfaqeve do te behet me elemente te gres-porcellanit qe do te reprezentoj nivelin e Investitorit dhe kualitetin e objetktit. Keto siperfaqe do te pasurohen dhe me gjelbrim derkorativ. Lokacioni Mati 1, posedon nje infrastrukture teknike, rrjetet e ujesjellsit, kanalizimit, eletrike, dhe ne shume shpejt ne projektin e ri komunal, edhe ngrohjen e qytetit Termokos, duke e kompletuar kapacitetin e planifikimit te ndertimit.

Objekti me I ri 04 nga investitori ART Construction do te ndertohet ne 10 nivele: Bodrumi, Sutereni, Perdhesa, dhe 7 Kate. Bodrumi ka 2.7 m lartesi, Sutereni ka 2.7 m lartesi, Perdhesa ka 3.6 m lartesi , dhe katet e banimit kane 2.9 m lartesi.

Garazhet – Dyshemeja e garazhave do jete fer beton e cila do te punohet pas kryerjes se puneve finale me beton posaqerishtte pergaditur me fraksion me te imet me trashesi te betonit min 7 cm e armuar me rrjet 8mm/ per cdo 15 cm.

Muret- Do te sovatohen me llaq cimentoje qe perfitohet nga rera dhe cimentoja e bardhe.

Derat e Garazhes - Jane roller nga panelet e aluminit, te cilat komandohen per hapje nga ana e jashtme nepermjet nje paneli metalikme lartesi 120cm e vendosur nga ana e majte e pozites se vetures para hyrjes ne garazh.

Depot - Jane te ndara ne mes vete me blloka te Siporexit apo te argjiles ,ndersa muret finalizohen me suvatim. Dyert jane nga metali I pa mbrojtje termike.

Lokalet Afariste - Ne perdhese gjenden 6 lokale afariste qe jane te ndara ne mes vete me blloqe prej argjiles te cilat do finalizohen me gled dhe ngjyre, ndersa muret e jashtme do te jene prej alumilit te eloksuar me mbrojtje termike. Dyshemeja eshte prej keramikes ku si shtresa paraprake kemi Estrik Betonin, foljen dhe stiropor I presuar N4 me trashesi 4cm.

Hapsira per shume qellime - Jane gjithsej dy hapsira dhe jane vendosur ne kuader te perdheses. Qasja e ketyre e hapsirave do te behet deriket nga koridori qendror. Keto hapsira kane siperfaqe 57.88m2 dhe 54.85m2. Gjithashtu do shfrytzohen per nevojat e perbashkta te banorve, mbledhje te ndryshme etj. Menyra e rregullimit te tyre eshte e njejte me menyren e rregullimit te lokaleve.

Emertimi I objektit shume banesor dhe casjes ne banesa behet nepermjet koridorit qendor kurse komunikimi vertical kryesisht behet perms ashensoreve. Secili seksion do te permbaje nga dy ashensore. Shkallet perveq qe sherbejne si komunikim, gjithashtu jane te planifikuara edhe si shkalle kunder zjarrit. Ne kuader te tyre parashihet edhe ventillimi, perparsi tjeter eshte qe kane ndriqmi natyral, gjithashtu jane te paisura me ndriqim panic per raste kur nuk kemi enegji eletrike. Materializmi I shkalleve eshte si vijojne: shkeleset, balloret dhe pushimoret jane prej gurit te granitit, muret beton-arne te cilat finalizohen me llaq, gled dhe ngjyre. Dyert me ane te cila qasemi ne fuzimin e shkalleve jane zjarre duruese deri ne 120 minuta. Dyshemeja e koridoreve te perbashketa do te jete nga keramika, gjersa muret do te jene te suvatuar dhe te finalizuar me gled dhe ngjyre, gjithashtu koridoret do kene edhe ventilimin e veqante.

Perdhesa do permbaje nje banese 4 dhomshe dhe nje banese 3 dhomshe. Kati I 1 deri ne katin e 6-te permbajne banesa 2 dhomshe, 3 dhomshe, dhe 4 dhomshe. Gjithashtu edhe kati I 7-te do te kete 3 dhomshe , dhe 4 dhomshe. Orinetimi I banesave eshte kryesisht jug, perendim dhe lindje. Ndarja e banesave ne mes vete eshte me mure shumeshtresore dhe ate 12 cm bllok gjysem giter nga argjila, 10 cm izolim lesh guri dhe 12 cm bllok gjysem giter nga argjila ne menyre qe te kemi nje izolim me te mire akustik.

Qendrimi ditor dhe trapezaria- Dyshemeja eshte nga parketi I bungut. Lartesia e paster neto eshte 265 cm.

Kuzhina- Dyshmeja eshte prej pllakave te keramikes, ndersa muret dhe plafoni do te suvatohen dhe do finalizohen me gled dhe ngjyre.

Dhoma e fjetjes- Dyshemeja eshte nga parketi i bungut ,ndersa muret dhe plafoni do te suvatohen dhe do finalizohen me gled dhe ngjyre..

Banjot dhe WC- Muret dhe dyshemeja jane prej pllakave te keramikes ndersa plafoni do te suvatohet dhe do te finalizohet me fasasd.

Depot- Dyshemeja eshte prej pllakave te keramikes ndersa plafoni dhe muret do te suvatohen dhe do te finalizohen me gled dhe me ngjyre.

Ballkonet- Dyshemeja eshte prej pllakave te keramikes ndersa rrethojat jane prej profileve te metalit te ngjyrosura me minium dhe ngjyre per mbrojtje nga korizioni.

Terasat- Terasat jane kryesisht te finalizuara me pllaka klinker dhe pjeserisht jane edhe si gjelbrim izolimi shume shtresor duke filluar me reren per ramje 0-5 cm folie stiropor I presuar.

Ashensorët do të jenë të prodhuesve të njohur botëror, si: OTIS, Schindler, Thysen Krup Kleman etj., të cilët i plotësojnë të gjitha EU normat. Finalizimi i tyre ( enterieri ) do të jetë HD (Heavy Duty), sipas EU normave.

Dritaret do të jenë nga plastika të prodhuesve të njohur botëror, si: Rehau Geneo, Inoutic etj., të cilët i plotësojnë të gjitha EU normat. Xhamat do te jene 3 shtresor, gje qe perpos ndikon ne izolim termik, ndikon edhe ne izolimin aukustik.

Fasada do perfshije te gjitha muret e jashtme janë me trashësi 25 cm. me blloka, ku pastaj do të vendoset izolimi termik 5 cm., 3 cm. hapësirë ajrore që shërben edhe për ventilimin e fasadës, si dhe tulla e fasadës me trashësi 12 cm. Por, pjesërisht kemi edhe mure të jashtme të cilat do të izolohen me stiropor 10cm te presuar N4 dhe do të finalizohen me fasadë plastike .

Muret do të suvatohen fillimisht ne dy shtresa dhe pastaj do të finalizohen me glet dhe ngjyrë (ngjyra do të jetë tërësisht e bardhë). Muret ndarëse do të jenë në atë mënyrë që të pamundësohet kalimi i zërit nga një banesë në tjetrën, do të jenë kompozite dhe atë 2 x mure 10 cm. nga sillka, si dhe në mes 10 cm. lesh qelqi, muret e shkallëve kundër zjarrit janë kryesisht nga betoni i armuar.

Izolimet do të bëhen si vijon: duke filluar nga themelet të cilat do të bëhen me kondor 4 mm., pastaj banjot të cilat do të bëhen me izolim special Cozmofin 1.8 mm. si dhe kulmet e rrafshëta të cilat do të jenë të izoluara me stirodur dhe hidroizolim.

Investitori Art Construction planifikon qe te zhvilloje infrastrukturen ne fushen e ndertimit duke realizuar projekte me ide nderkombtare dhe duke e rritur cilsine e produktit ne marketin tone. Per ne cilsia e banesave ka rendesi te madhe, dhe kete e kemi deshmuar me punen ne projektet e kaluara. Kemi gjithashtu stafin menaxhues dhe bashkpunetoret qe e sigurojne suksesin e projekteve tona. Gjithashtu kemi avantazhin qe jemi pergjegjes per qdo gje rreth puneve tona, dhe pergjigjemi ne qdo moment me ane te personave te autorizuar per kerkesat e juaja. Perkushtimi I Art Construction ne kualitetin e produktit do mbetet qellimi kryesor ne zhvillimin e ideve tona. Kompania jone do mbet lider ne ofrimin e sherbimeve me vlere te larte te ndertimit tek klientat tone, duke krijuar nje partneritet te suksesshem gjate procesit te ndertimit, duke tejkaluar pritjet e tyre dhe duke fituar besimin e tyre me punen e jashtzakonshme qe realizohet nga ne.

Llojet e banesave


Banesa 79.4 - 79.4m2

Banesa 79.4m2

Dhoma: 3      

Lokacioni: Mati 1      

Objekti: 4

View more
Banesa 105.7 - 105.7m2

Banesa 105.7m2

Dhoma: 4      

Lokacioni: Mati 1      

Objekti: 4

View more
Banesa 105.5 - 105.5m2

Banesa 105.5m2

Dhoma: 4      

Lokacioni: Mati 1      

Objekti: 4

View more
Banesa 78.7 - 78.7m2

Banesa 78.7m2

Dhoma: 3      

Lokacioni: Mati 1      

Objekti: 4

View more
Banesa 57 - 57m2

Banesa 57m2

Dhoma: 2      

Lokacioni: Mati 1      

Objekti: 4

View more
Banesa 82.7 - 82.7m2

Banesa 82.7m2

Dhoma: 3      

Lokacioni: Mati 1      

Objekti: 4

View more
Banesa 82.7 - 82.7m2

Banesa 82.7m2

Dhoma: 3      

Lokacioni: Mati 1      

Objekti: 4

View more
Banesa 79.8 - 79.8m2

Banesa 79.8m2

Dhoma: 3      

Lokacioni: Mati 1      

Objekti: 4

View more
Banesa 105.5 - 105.5m2

Banesa 105.5m2

Dhoma: 4      

Lokacioni: Mati 1      

Objekti: 4

View more
Banesa 79.4 - 79.4m2

Banesa 79.4m2

Dhoma: 3      

Lokacioni: Mati 1      

Objekti: 4

View more
Banesa 88.9 - 88.9m2

Banesa 88.9m2

Dhoma: 3      

Lokacioni: Mati 1      

Objekti: 4

View more
Banesa 79.4 - 79.4m2

Banesa 79.4m2

Dhoma: 3      

Lokacioni: Mati 1      

Objekti: 4

View more
Banesa 100.5 - 100.5m2

Banesa 100.5m2

Dhoma: 3      

Lokacioni: Mati 1      

Objekti: 4

View more
Banesa 100.5 - 100.5m2

Banesa 100.5m2

Dhoma: 4      

Lokacioni: Mati 1      

Objekti: 4

View more
Banesa 100.5 - 100.5m2

Banesa 100.5m2

Dhoma: 4      

Lokacioni: Mati 1      

Objekti: 4

View more
Banesa 100.5 - 100.5m2

Banesa 100.5m2

Dhoma: 3      

Lokacioni: Mati 1      

Objekti: 4

View more
Banesa 89.4 - 89.4m2

Banesa 89.4m2

Dhoma: 3      

Lokacioni: Mati 1      

Objekti: 4

View more

Llojet e lokaleve


Lokali 34.9

Lokali 34.9m2

Kliko per me shume

View more
Lokali 34.5

Lokali 34.5m2

Kliko per me shume

View more
Lokali 79.7

Lokali 79.7m2

Kliko per me shume

View more
Lokali 76.2

Lokali 76.2m2

Kliko per me shume

View more
Lokali 40.5

Lokali 40.5m2

Kliko per me shume

View more
Lokali 226.4

Lokali 226.4m2

Kliko per me shume

View more

Hapsire e perbashket


H.P.SH.Q 56.4m2

H.P.SH.Q 56.4m2

Kliko per me shume

View more
H.P.SH.Q 59.4m2

H.P.SH.Q 59.4m2

Kliko per me shume

View more

KATALOGUONLINE