Projekti i ri Objekti 05 - Fillon ndertimi
Projekti i ri Objekti 05 - Fillon ndertimi

Ky objekt është paraparë te ndertohet ne Lagjen "Mati 1" rruga "Muharrem Fejza" ne Prishtinë, me nje teren kryesisht te rrafshet me nje pjerrtesi prej 3.5%.Lokacioni i parparë për projektin e objektit ka siperfqen 1048m2, Siperfaqja e gjelberuar eshte 273 m2