Art Construction Prishtine Mati 1

OBJEKTI 05

ART CONSTRUCTION

DIZAJN

MODERN

Art Construction Prishtine Mati 1

NGA VIZIONI

NE REALITET

Art Construction Prishtine Mati 1

ZGJEDHJA ME

E MIRE

PER JU

Art Construction Prishtine Mati 1
Art Construction Prishtine Mati 1

OBJEKTI 04

ART CONSTRUCTION

DIZAJN

MODERN

Art Construction Prishtine Mati 1

ZGJEDHJA

E VETME PER JU

Art Construction Prishtine Mati 1

OBJEKTI 05 VIDEO

Art Construction Prishtine Mati 1

OBJEKTET E REJA


Objekti 5

OBJEKTI 5

Me shume

View more
Objekti 5

OBJEKTI 4

Me shume

View more

Dizajni

Katër objektet janë të projektuar duke u mbështetur në standardet e EU-së dhe kryesisht kanë 2 nivele të garazheve të destinuara për garazhim të automjeteve dhe depo të cilat shfrytëzohen nga banorët. Objektet kanë më shumë se 1 vendparkim për njësi banesore, duke përfshirë parkimet në garazha dhe ato të hapura, si dhe mundësi shumë të lehtë që të rritet numri i parkingjeve në të ardhmen, nëse shfaqet nevoja.

Dizajni

Koncepti

Kompleksi afarist banesor përbëhet prej 4 objekteve, të cilat në tërësi me anë të lidhshmërisë urbane që formojnë strukturë unike të objekteve, ku secili objekt ka identitetin e vet, por edhe të gjitha objektet së bashku janë strukturë në vete. Objektet kanë një arkitekturë bashkëkohore me një shprehje të veçantë arkitektonike.
Pasi që destinim primar i kompleksit është banimi rëndësi e veçantë i është kushtuar ngrohtësisë së objekteve, e cila është arrit me përdorimin e tullës për mveshjen e fasadave dhe ngjyrave të ngrohta. Dominimi i gjelbërimit gjithashtu ka rol të veçantë në kompleksin tonë, i cili jep një kont

Koncepti

Banesat në Objetin 4 & 5