ART Construction

Art Construction është një kompani prestigjoze me aktivitet të përqëndruar në fushën e ndërtimit. E organizuar mirë në ide, projekte dhe staf, kjo kompani ka arritur të krijojë një filozofi të re mbi ndërtimet në Kosovë. Është kompani e vlerësuar me një prosperitet dhe rëndësi të lartë, falë një strukture organizative fleksibile, kompani e vlerësuar dhe nderuar edhe me ҫmimin ‘Residential Project of the Year”, në panairin e ndërtimit dhe patundshmërisë, të organizuar nga Relax, në muajin mars të vitit 2012, në Prishtinë.

Kjo kompani i ofron tregut kosovar një koncept të ri evropian, duke realizuar ambiente banimi sipas rregullave dhe standarteve më bashkëkohore. Inovacionet e fundit në projektim dhe teknologjia e lartë në zbatim garantojnë rezultate të cilësisë së lartë për të sotmen dhe të ardhmen.

Përqafimi i standardeve evropiane dëshmon bindjen se kjo kompani zgjedh rrugën më të mirë për ...

ME SHUME

Dizajni

Katër objektet janë të projektuar duke u mbështetur në standardet e EU-së dhe kryesisht kanë 2 nivele të garazheve të destinuara për garazhim të automjeteve dhe depo të cilat shfrytëzohen nga banorët. Objektet kanë më shumë se 1 vendparkim për njësi banesore, duke përfshirë parkimet në garazha dhe ato të hapura, si dhe mundësi shumë të lehtë që të rritet numri i parkingjeve në të ardhmen, nëse shfaqet nevoja.

Dizajni

Koncepti

Kompleksi afarist banesor përbëhet prej 4 objekteve, të cilat në tërësi me anë të lidhshmërisë urbane që formojnë strukturë unike të objekteve, ku secili objekt ka identitetin e vet, por edhe të gjitha objektet së bashku janë strukturë në vete. Objektet kanë një arkitekturë bashkëkohore me një shprehje të veçantë arkitektonike.
Pasi që destinim primar i kompleksit është banimi rëndësi e veçantë i është kushtuar ngrohtësisë së objekteve, e cila është arrit me përdorimin e tullës për mveshjen e fasadave dhe ngjyrave të ngrohta. Dominimi i gjelbërimit gjithashtu ka rol të veçantë në kompleksin tonë, i cili jep një kont

Koncepti

Banesat Objekti i ri