Objektet 7,8 & 9
Qëllimi ynë i përditshëm nuk është vetëm të ndërtojmë...
Objektet 7,8 & 9
Qëllimi ynë i përditshëm nuk është vetëm të ndërtojmë...
Objektet 7,8 & 9
Qëllimi ynë i përditshëm nuk është vetëm të ndërtojmë...
Objektet 7,8 & 9
Qëllimi ynë i përditshëm nuk është vetëm të ndërtojmë...
Objektet 7,8 & 9

Objekti 7

Projekti nga investitori “Art Construction” është paraparë të ndërtohet ne lagjen “Mati 1” rruga Muharrem Fejza, në Prishtinë , me një teren kryesisht të rrafshët në një pjerrësi prej 5%. Lokacioni I paraparë për projektin e objektit ka siperqfaqen 6536 m2 , ndërsa siperfaqja e gjelbruar është 426.1 m2. Gjithashtu totali I siperfaqes mbi toke dhe nëntokë në hapsirën ndërtuese do të jetë 6020.5 m2.

Objekti ka dy blloqe, Blloku A dhe Blloku B me gjithsej 46 njësi banesore, 3 lokale, 2 hapësira për shumë qëllime, 30 parkingje te brendshme, 46 depo si dhe 3 parkingje jashtë projektit.

Projekti kryesor do të jetë në bllokun urbanistik “C8” në kuader të lagjes “Mati 1” Prishtinë. E gjithë lagjia eshte urbanizuar përmes formimit të blloqeve me destinim banimi, afarizëm, përmbajtje tjera te nevojshme, te cilat blloqe kufizohen me rruget interne te kompleksit.

Gjithashtu profilet e rrugëve janë të projektuara në llogari të plotësimit të kërkesave të qarkullimit të lagjes.

Me planin rregullues do të mundësohet formimi I platove që do të mundësojnë një qarkullim më të lirë të këmbësorëve.

Në kuader të rregullimit të jashtëm janë përpunuar të gjitha siperfaqet e gjelbruara, hapsira për lojen e femijve, dhe platoja e planifikuar në harmoni me arkitekturen e objektit.

Objekti 8

Projekti nga investitori “Art Construction” është paraparë të ndërtohet ne lagjen “Mati 1” rruga Muharrem Fejza, në Prishtinë , me një teren kryesisht të rrafshët në një pjerrësi prej 5%. Lokacioni I paraparë për projektin e objektit ka siperqfaqen 6536 m2 ndërsa siperfaqja e gjelbëruar është 426.1 m2. Gjithashtu totali I siperfaqes mbi toke dhe nëntokë në hapësirën ndërtuese do të jetë 6720.8 m2.

Objekti ka dy blloqe, Blloku A dhe Blloku B me gjithsej 42 njësi banesore, 3 lokale, 2 hapësira per shumë qëllime, 30 parkingje te brendshme, 42 depo. Projekti kryesor do të jetë në bllokun urbanistik “C8” në kuader të lagjes “Mati 1” Prishtinë. E gjithë lagjia eshte urbanizuar përmes formimit të blloqeve me destinim banimi, afarizëm, përmbajtje tjera te nevojshme, te cilat blloqe kufizohen me rruget interne te kompleksit.

Gjithashtu profilet e rrugëve janë të projektuara në llogari të plotësimit të kërkesave të qarkullimit të lagjes.

Me planin rregullues do mundësohet formimi I platove që do të mundsojnë një qarkullim më të lirë të këmbësorëve.

Në kuader të rregullimit të jashtëm janë përpunuar të gjitha siperfaqet e gjelbëruara, hapsira për lojen e femijve, dhe platoja e planifikuar në harmoni me arkitekturen e objektit.

Objekti 9

Projekti nga investitori “Art Construction” është paraparë të ndërtohet ne lagjen “Mati 1” rruga Muharrem Fejza, në Prishtinë , me një teren kryesisht të rrafshët në një pjerrësi prej 5%. Lokacioni I paraparë për projektin e objektit ka siperqfaqen 6536 m2 , ndërsa siperfaqja e gjelbruar është 426.1 m2. Gjithashtu totali I siperfaqes mbi toke dhe nëntokë në hapësirën ndërtuese do të jetë 6701.3 m2.

Objekti ka dy blloqe, Blloku A dhe Blloku B me gjithsej 42 njësi banesore, 3 lokale, 2 hapësira per shumë qëllime, 30 parkingje te brendshme, 42 depo. Projekti kryesor do të jetë në bllokun urbanistik “C8” në kuader të lagjes “Mati 1” Prishtinë. E gjithë lagjia eshte urbanizuar përmes formimit të blloqeve me destinim banimi, afarizëm, përmbajtje tjera te nevojshme, te cilat blloqe kufizohen me rruget interne te kompleksit.

Gjithashtu profilet e rrugëve janë të projektuara në llogari të plotësimit të kërkesave të qarkullimit të lagjes.

Me planin rregullues do të mundësohet formimi I platove që do të mundsojnë një qarkullim më të lirë të këmbësorëve.

Në kuader të rregullimit të jashtëm janë përpunuar të gjitha siperfaqet e gjelbruara, hapsira për lojen e femijve, dhe platoja e planifikuar në harmoni me arkitekturen e objektit.

LOKACIONI Objektet 7,8 & 9

LLOJET E BANESAVE

Banesa  107.3

Banesa 107.3 m2

Dhoma: 4      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 11

View more
Banesa 82

Banesa 82 m2

Dhoma: 3      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 11

View more
Banesa 84.3

Banesa 84.3 m2

Dhoma: 3      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 11

View more
Banesa 83.1

Banesa 83.1 m2

Dhoma: 3      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 11

View more
Banesa 111.5

Banesa 111.5 m2

Dhoma: 4      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 11

View more
Banesa 82.4

Banesa 82.4 m2

Dhoma: 3      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 11

View more
Banesa 127.8

Banesa 127.8 m2

Dhoma: 4      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 11

View more
Banesa 65.2

Banesa 65.2 m2

Dhoma: 2      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 11

View more
Banesa 112.8

Banesa 112.8 m2

Dhoma: 4      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 11

View more
Banesa 128.4

Banesa 128.4 m2

Dhoma: 4      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 11

View more
Banesa 63.7

Banesa 63.7 m2

Dhoma: 2      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 11

View more
Banesa 117.9

Banesa 117.9 m2

Dhoma: 4      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 11

View more
Banesa duplex 147

Banesa duplex 147 m2

Dhoma: 4      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 11

View more
Banesa duplex 150.3

Banesa duplex 150.3 m2

Dhoma: 5      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 11

View more
Banesa duplex 157.7

Banesa duplex 157.7 m2

Dhoma: 5      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 11

View more
Banesa duplex 147.6

Banesa duplex 147.6 m2

Dhoma: 4      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 11

View more