Objekti 10
Ne çdo ditë e shohim si një hap tjetër drejt përsosmërisë.
Objekti 10
Ne çdo ditë e shohim si një hap tjetër drejt përsosmërisë.
Objekti 10
Ne çdo ditë e shohim si një hap tjetër drejt përsosmërisë.
Objekti 10
Ne çdo ditë e shohim si një hap tjetër drejt përsosmërisë.
Objekti 10

Projekti më I ri nga investitori “Art Construction” është paraparë të ndërtohet ne lagjen “Mati 1” rruga Muharrem Fejza, në Prishtinë , me një teren kryesisht të rrafshët në një pjerrsi prej 5%. Lokacioni I paraparë për projektin e objektit ka siperqfaqen 1202 m2 , gjersa siperfaqja e gjelbëruar është 235.5 m2. Gjithashtu totali I siperfaqes mbi dhe nëntokë në hapsirën ndërtuese do të jetë 4181.9 m2.

Objekti ka një bllok. Blloku përmban 31 njësi banesore, 1 lokal, 20 parkingje te brendshme, 31 depo si dhe 14 parkingje jashtë projektit.

Projekti kryesor do të jetë në bllokun urbanistik “C9” në kuader të lagjes “Mati 1” Prishtinë. E gjithë lagjia eshte urbanizuar nëpërmjet formimit të blloqeve me destinim banimi, afarizëm, përmbajtje tjera te nevojshme, te cilat blloqe kufizohen me rruget interne te kompleksit.

Gjithashtu profilet e rrugëve janë të projektuara në llogari të plotësimit të kërkesave të qarkullimit të lagjes.

Me planin rregullues do të mundësohet formimi I platove që do të mundësojnë një qarkullim më të lirë të këmbësorëve.

Në kuader të rregullimit të jashtëm janë përpunuar të gjitha siperfaqet e gjelbëruara, hapsira për lojen e femijve, dhe platoja e planifikuar në harmoni me arkitekturen e objektit.

Lokacioni: Lagjja Mati 1 > rruga Muharrem Fejza > Xhafer Shala, Prishtinë.

LOKACIONI Objekti 10

LLOJET E BANESAVE

Banesa 59.5

Banesa 59.5 m2

Dhoma: 2      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 10

View more
Banesa 65.4

Banesa 65.4 m2

Dhoma: 2      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 10

View more
Banesa 58.7

Banesa 58.7 m2

Dhoma: 2      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 10

View more
Banesa 118.2

Banesa 118.2 m2

Dhoma: 4      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 10

View more
Banesa 87.5

Banesa 87.5 m2

Dhoma: 3      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 10

View more
Banesa 81.5

Banesa 81.5 m2

Dhoma: 3      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 10

View more
Banesa 97

Banesa 97 m2

Dhoma: 3      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 10

View more
Banesa 82.9

Banesa 82.9 m2

Dhoma: 3      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 10

View more
Banesa 126.3

Banesa 126.3 m2

Dhoma: 4      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 10

View more
Banesa 160.3

Banesa 160.3 m2

Dhoma: 4      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti:

View more
Banesa 172.3

Banesa 172.3 m2

Dhoma: 5      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 10

View more