Objekti 3
Lagjja Mati 1, Prishtine
Objekti 3
Lagjja Mati 1, Prishtine
Objekti 3
Lagjja Mati 1, Prishtine
Objekti 3
Lagjja Mati 1, Prishtine
Objekti 3

Ky objekt përbëhet nga tri Lamela: A, B dhe C.

Ndërtimi i Lamelës B ka përfunduar në vitin 2014, i Lamelës C në vitin 2015 dhe Lamela A në vitin 2016.

Në kuadër të këtyre objekteve janë:

-Parkingjet e brendshme dhe të jashtme, të cilat në numër janë në proporcion me numrin e banesave, apo edhe më tepër;

-Zonat e gjelbërimit, dhe;

-Këndet e lojërave për fëmijë.

Objektet janë moderne dhe përmbajnë banim shumë komod.

LOKACIONI Objekti 3

LLOJET E BANESAVE