Objekti 11 & 12
Objekti 11 & 12
Objekti 11 & 12
Objekti 11 & 12
Objekti 11 & 12

Investitori: Art Construction L.L.C
Projekti: AC 11 & 12
Projektuesi: Arcadis shpk
Lokacioni: Mati 1, Prishtinë, Kosovë
Viti i projektimit: 2023

Objektet e Art Construction 11 & 12 shtrihet në Rr. Qazim Dobërdolani, pranë Rr. Muharrem Fejza në lagjen Mati 1 në Prishtinë. Objektet kanë qasje të lehtë në rrethrrotullimin i cilli kryqëzon Rrugën C dhe Rrugën E, të cilat e lidhin lagjen me pjesët e tjera të qytetit.

Lokacioni i paraparë për projektin ka sipërfaqen 5169 m², ndërsa totali i sipërfaqes mbi toke dhë nëntokë në hapsirë ndërtuese do jetë 15,503.5 m².

Të dy Objektet me etazhitet 2B+P+7, secila me nga 2 lamela, përbëhen prej gjithsej 110 njësi banesore, 21 lokale, 151 parkingje të brendshme si dhe 119 depo. Secila hyrje do të ketë hapësirën shumëqëllimshe me sipërfaqe prej 88.2 m² e cila do të shfrytëzohet për nevojat e përbashkëta të banorëve, mbledhje te ndryshme, ceremoni etj.

Projekti AC 11 & 12 ka destinimin mix (Banim, apartamente luksoze, salla për trajnime, restorant, art studio, zyre, salla për konferencë, garazhe, studio të ndryshme, shitore ekskluzive, fitnes)

Materialet e Projektit: Dyert dhe dritaret janë të prodhuesit Schuco, Alumil etjj. Dyshemeja (parketi dhe pllakat – gres/porcelan janë të prodhuesve eminent të EU, gjithëherë duke pasur parasysh ndikimin e kushteve atmosferike dhe koeficientin e rrëshqitjes (antislip) për pllakat që do të përdoren në hapësirat e jashtme. Materialet e fasadës janë të prodhuesve të cilët përcaktojnë dhe prijnë në caktimin e normativave të EU: STO AG, SwissPearl, Schuco etj. Koeficienti i kalimit të nxehtësisë K< 0.8 W/m 2 K, ndërsa materialet termoizoluese dhe fasada do ti plotësojnë edhe euronormat mbi emisionin e C (karbonit) në atmosferë.

E gjithë lagjja është urbanizuar përmes formimit të blloqeve me destinim banimi, afarizëm, përmbajtje tjera të nevojshme, të cilat blloqe kufizohen me rrugët interne të kompleksit.

Gjithashtu profilet e rrugëve janë të projektuara në llogari të plotësimit të kërkesave të qarkullimit të lagjes. Me planin rregullues do mundësohet formimi i platove që do të mundësonte një qarkullim më të lirë të këmbësorëve.

Në kuader të rregullimit të jashtëm janë përpunuar të gjitha sipërfaqet e gjelëbruara dhe platoja e planifikuar në harmoni me arkitekturen e objektit.

LOKACIONI Objekti 11 & 12

LLOJET E BANESAVE

Banesa 86.2

Banesa 86.2 m2

Dhoma: 3      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 11


Banesa: A1, A11

View more
Banesa 86

Banesa 86 m2

Dhoma: 3      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 11


Banesa: A2, A7, A17

View more
Banesa 119.2

Banesa 119.2 m2

Dhoma: 4      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 11


Banesa: A3, A13

View more
Banesa 109.9

Banesa 109.9 m2

Dhoma: 4      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 11


Banesa: A4, A14

View more
Banesa 60.8

Banesa 60.8 m2

Dhoma: 2      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 11


Banesa: A5, A10, A20

View more
Banesa 88.2

Banesa 88.2 m2

Dhoma: 3      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 11


Banesa: A6, A16, A21

View more
Banesa 114

Banesa 114 m2

Dhoma: 4      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 11


Banesa: A8, A18

View more
Banesa 111.5

Banesa 111.5 m2

Dhoma: 4      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 11


Banesa: A9, A19

View more
Banesa 87.9

Banesa 87.9 m2

Dhoma: 3      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 11


Banesa: A12

View more
Banesa 62.9

Banesa 62.9 m2

Dhoma: 2      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 11


Banesa: A15

View more
Banesa 137.1

Banesa 137.1 m2

Dhoma: 4      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 11


Banesa: A22

View more
Banesa Penthouse 182.5

Banesa Penthouse 182.5 m2

Dhoma: 5      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 11


Banesa: A23

View more
Banesa Penthouse 148.4

Banesa Penthouse 148.4 m2

Dhoma: 4      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 11


Banesa: A24

View more
Banesa Penthouse 144

Banesa Penthouse 144 m2

Dhoma: 4      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 11


Banesa: A25

View more
Banesa 116.3

Banesa 116.3 m2

Dhoma: 3      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 11


Banesa: B1

View more
Banesa 83.1

Banesa 83.1 m2

Dhoma: 3      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 11


Banesa: B2, B17, B27

View more
Banesa 82.2

Banesa 82.2 m2

Dhoma: 3      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 11


Banesa: B3, B13, B23

View more
Banesa 86

Banesa 86 m2

Dhoma: 3      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 11


Banesa: B4, B9, B19, B29

View more
Banesa 118.1

Banesa 118.1 m2

Dhoma: 4      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 11


Banesa: B6, B11, B16, B21, B26

View more
Banesa 84.9

Banesa 84.9 m2

Dhoma: 3      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 11


Banesa: B7, B12, B22

View more
Banesa 84.1

Banesa 84.1 m2

Dhoma: 3      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 11


Banesa: B8, B18, B28

View more
Banesa 86.3

Banesa 86.3 m2

Dhoma: 3      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 11


Banesa: B10, B15, B25, B30

View more
Banesa 88.2

Banesa 88.2 m2

Dhoma: 3      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 11


Banesa: B20, B33

View more
Banesa 87.9

Banesa 87.9 m2

Dhoma: 3      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 11


Banesa: B24

View more
Banesa Penthouse 129.7

Banesa Penthouse 129.7 m2

Dhoma: 4      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 11


Banesa: B31

View more
Banesa 86

Banesa 86 m2

Dhoma: 3      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 11


Banesa: B32

View more
Banesa 88.2

Banesa 88.2 m2

Dhoma: 3      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 11


Banesa: B33

View more
Banesa 86.2

Banesa 86.2 m2

Dhoma: 3      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 12


Banesa: A1, A11

View more
Banesa 86

Banesa 86 m2

Dhoma: 3      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 12


Banesa: A2, A7

View more
Banesa 82.2

Banesa 82.2 m2

Dhoma: 3      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 12


Banesa: A3

View more
Banesa 83.1

Banesa 83.1 m2

Dhoma: 3      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 12


Banesa: A4, A9

View more
Banesa 116.3

Banesa 116.3 m2

Dhoma: 4      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 12


Banesa: A5

View more
Banesa 88.2

Banesa 88.2 m2

Dhoma: 3      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 12


Banesa: A6, A16

View more
Banesa 84

Banesa 84 m2

Dhoma: 3      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 12


Banesa: A8

View more
Banesa 118.1

Banesa 118.1 m2

Dhoma: 4      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 12


Banesa: A10, A15

View more
Banesa 84.9

Banesa 84.9 m2

Dhoma: 3      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 12


Banesa: A14

View more
Banesa Penthouse 138.8

Banesa Penthouse 138.8 m2

Dhoma: 4      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 12


Banesa: A17

View more
Banesa Penthouse 182.7

Banesa Penthouse 182.7 m2

Dhoma: 5      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 12


Banesa: A18

View more
Banesa Penthouse 148.5

Banesa Penthouse 148.5 m2

Dhoma: 4      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 12


Banesa: A19

View more
Banesa Penthouse 145.7

Banesa Penthouse 145.7 m2

Dhoma: 4      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 12


Banesa: A20

View more
Banesa 116.3

Banesa 116.3 m2

Dhoma: 4      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 12


Banesa: B1

View more
Banesa 82.2

Banesa 82.2 m2

Dhoma: 3      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 12


Banesa: B3, B13, B23

View more
Banesa 83.1

Banesa 83.1 m2

Dhoma: 3      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 12


Banesa: B2, B17

View more
Banesa 86

Banesa 86 m2

Dhoma: 3      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 12


Banesa: B4, B9, B19

View more
Banesa 86.3

Banesa 86.3 m2

Dhoma: 3      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 12


Banesa: B5, B10, B15, B25

View more
Banesa 118.1

Banesa 118.1 m2

Dhoma: 4      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 12


Banesa: B6, B11, B16

View more
Banesa 84.9

Banesa 84.9 m2

Dhoma: 3      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 12


Banesa: B7, B12, B22, B27

View more
Banesa 84

Banesa 84 m2

Dhoma: 3      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 12


Banesa: B8, B18, B28

View more
Banesa 88.2

Banesa 88.2 m2

Dhoma: 3      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 12


Banesa: B20, B30

View more
Banesa 117.9

Banesa 117.9 m2

Dhoma: 4      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 12


Banesa: B21

View more
Banesa Penthouse 146

Banesa Penthouse 146 m2

Dhoma: 4      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 12


Banesa: B31

View more
Banesa Penthouse 145.5

Banesa Penthouse 145.5 m2

Dhoma: 3      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 12


Banesa: B32

View more