Objekti 5
Objekti Afarist - Banesor ART CONSTRUCTION 5
Objekti 5
Objekti Afarist - Banesor ART CONSTRUCTION 5
Objekti 5
Objekti Afarist - Banesor ART CONSTRUCTION 5
Objekti 5
Objekti Afarist - Banesor ART CONSTRUCTION 5
Objekti 5

Ky objekt është paraparë te ndertohet ne Lagjen "Mati 1" rruga "Muharrem Fejza" ne Prishtinë, me nje teren kryesisht te rrafshet me nje pjerrtesi prej 3.5%. Lokacioni i parparë për projektin e objektit ka siperfqen 1048m2, Siperfaqja e gjelberuar eshte 273m2.

LOKACIONI Objekti 5

LLOJET E BANESAVE

Banesa 167.9

Banesa 167.9 m2

Dhoma: 5      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 5

View more
Banesa 155.9

Banesa 155.9 m2

Dhoma: 5      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 5

View more
Banesa 98.2

Banesa 98.2 m2

Dhoma: 3      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 5

View more
Banesa 105.6

Banesa 105.6 m2

Dhoma: 4      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 5

View more
Banesa 78.6

Banesa 78.6 m2

Dhoma: 3      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 5

View more
Banesa 75.8

Banesa 75.8 m2

Dhoma: 3      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 5

View more
Banesa 114.1

Banesa 114.1 m2

Dhoma: 4      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 5

View more
Banesa 103.1

Banesa 103.1 m2

Dhoma: 4      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 5

View more
Banesa 58.3

Banesa 58.3 m2

Dhoma: 2      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 5

View more
Banesa 79.2

Banesa 79.2 m2

Dhoma: 3      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 5

View more
Banesa 86.3

Banesa 86.3 m2

Dhoma: 3      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 5

View more
Banesa 89.4

Banesa 89.4 m2

Dhoma: 3      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 5

View more
Banesa 111.5

Banesa 111.5 m2

Dhoma: 4      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 5

View more