Jeta fillon të merr kuptimin, kur jetoni në ambiente të bukura!
Objekti 13
Jeta fillon të merr kuptimin, kur jetoni në ambiente të bukura!
Ne çdo ditë shohim si një hap tjetër drejt përsosmërisë!
Objekti 13
Ne çdo ditë shohim si një hap tjetër drejt përsosmërisë!
Mendoni për gjërat e bukura që ju rrethojnë, në shtëpinë tuaj plot dashuri!
Objekti 13
Mendoni për gjërat e bukura që ju rrethojnë, në shtëpinë tuaj plot dashuri!
Qëllimi jonë që na bashkon është të jetojmë të lumtur!
Objekti 13
Qëllimi jonë që na bashkon është të jetojmë të lumtur!
Objekti 13

Investitori: Art Construction L.L.C
Projekti: AC 13
Projektuesi: Arcadis shpk
Lokacioni: Mati 1, Prishtinë, Kosovë
Viti i projektimit: 2021

Objekti Art Construciton 13 shtrihet në Rr. Xhafer Shala, pranë Rr. Muharrem Fejza në lagjen Mati 1 në Prishtinë. Përmbajtjet që e rrethojnë kompleksin, ndikojnë drejtpërdrejt në kualitetin e jetesës. Ajo ka qasje të lehtë në rrethrrotullimin i cilli kryqëzon Rrugën C dhe Rrugën E, e të cilat ofrojnë çasje të shpejtë në pjesët e tjera të qytetit.

Lokacioni i paraparë për projektin e objektit ka siperfaqen 2000 m² , gjersa siperfaqja e gjelbruar është 601.5 m². Gjithashtu totali I siperfaqes mbi toke dhë nëntokë në hapsirë ndërtuse do jetë 5685.8 m².

Objekti përbëhet prej gjithsej 34 njësi banesore, 4 lokale, 43 parkingje të brendshme, 34 depo si dhe 1 parking të jashtëm.

E gjithë lagjja eshte urbanizuar përmes formimit të blloqeve me destinim banimi, afarizëm, përmbajtje tjera të nevojshme, të cilat blloqe kufizohen me rrugët interne të kompleksit.

Gjithashtu profilet e rrugëve janë të projektuara në llogari të plotësimit të kërkesave të qarkullimit të lagjes. Me planin rregullues do mundësohet formimi i platove që do të mundësonte një qarkullim më të lirë të këmbësorëve.

Në kuader të rregullimit të jashtëm janë përpunuar të gjitha sipërfaqet e gjelëbruara dhe platoja e planifikuar në harmoni me arkitekturen e objektit.

 
Objekti Administrata e Re

Hapësira afariste e Objektit Administrata e Re, e ndërtuar në lagjen Mati 1, Prishtinë, rr.Muharrem Fejza, karakterizohet si nga destimini poashtu edhe nga arkitektura moderne. Ky projekt i cili përfshinë sipërfaqen prej 2849.7 m² është i destinuar të shërbejë si një kompleks i hapësirave administrative ku biznest mund të operojnë me kapacitet e tyre në kushte optimale.

E përberë nga një vëllim unik dhe e “mbështjellë” me qelq në të gjitha anët mundëson që drita dhe vizurat të krijojnë një efekt të madh hapësinor. Një nga materialet tjera kryesore përpos qelqit është edhe fasada ventiluese me panele, e cila është një nga aplikimet më të përdorur në arkitekturën moderne. Duke e bërë veshjen e mureve me panele dhe te dyshemesë me pllaka, kemi arritur që të shprehim elegancë, seriozitet dhe inovacion. Kjo vepër moderne, ofron zona të ndryshme, private, fleksibile dhe te përbashkëta sa i përket organizimit te brendshëm.

LOKACIONI Objekti 13

LLOJET E BANESAVE

Banesa 173.2

Banesa 173.2 m2

Dhoma: 5      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 13


Banesa: B34

View more
Banesa 135.1

Banesa 135.1 m2

Dhoma: 4      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 13


Banesa: B33

View more
Banesa 120.5

Banesa 120.5 m2

Dhoma: 4      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 13


Banesa: B32

View more
Banesa 87.1

Banesa 87.1 m2

Dhoma: 3      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 13


Banesa: B11; B16; B21; B26; B31

View more
Banesa 99.8

Banesa 99.8 m2

Dhoma: 4      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 13


Banesa: B10; B15; B20; B25; B30

View more
Banesa 81.4

Banesa 81.4 m2

Dhoma: 2      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 13


Banesa: B9; B14; B19; B24; B29

View more
Banesa 75.1

Banesa 75.1 m2

Dhoma: 1      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 13


Banesa: B6

View more
Banesa 70.2

Banesa 70.2 m2

Dhoma: 1      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 13


Banesa: B5

View more
Banesa 50.4

Banesa 50.4 m2

Dhoma: 1      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 13


Banesa: B4

View more
Banesa 71.7

Banesa 71.7 m2

Dhoma: 3      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 13


Banesa: B3

View more
Banesa 89.1

Banesa 89.1 m2

Dhoma: 3      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 13


Banesa: B2; B8; B13; B18; B23; B28

View more
Banesa 119.1

Banesa 119.1 m2

Dhoma: 4      


Lokacioni: Mati 1      


Objekti: 13


Banesa: B1; B7; B12; B17; B22; B27

View more