Mundësi financimi me leasing nga Raiffeisen Bank për blerje të banesave
ART Construction Te gjitha banesat qe jane deri ne 80,000 euro do te aplikohet pjesemarrja e klientit 20%

Te gjitha banesat qe jane deri ne 80,000 euro do te aplikohet pjesemarrja e klientit 20%
Mundësi financimi me leasing nga Raiffeisen Bank për blerje të banesave

Ju informoje se nga sot data 15.09.2015 Raiffeisen Bank ne Kosove ka filluar kampanjen "Dream Apartment" deri me date 15.11.2015, ne kuader te kampanjes jane keto karakteristika:

  • Te gjitha banesat qe jane deri ne 80,000 euro do te aplikohet pjesemarrja e klientit 20%, qe eshte nje 5% ulet ne raport me produktin standard
  • Shpenzimet administrative - 0%
  • Cmimorja sipas cmimores se RLKO-se, qe me modifikimet e fundit eshte shume konkuruese
  • Te gjitha kushtet tjera mbesin te pa ndryshuara