Projekti i ri Objekti 05 - Fillon ndertimi
ART Construction Ky objekt është paraparë te ndertohet ne Lagjen "Mati 1" rruga "Muharrem Fejza" ne Prishtinë

Ky objekt është paraparë te ndertohet ne Lagjen "Mati 1" rruga "Muharrem Fejza" ne Prishtinë
Projekti i ri Objekti 05 - Fillon ndertimi

Ky objekt është paraparë te ndertohet ne Lagjen "Mati 1" rruga "Muharrem Fejza" ne Prishtinë, me nje teren kryesisht te rrafshet me nje pjerrtesi prej 3.5%.Lokacioni i parparë për projektin e objektit ka siperfqen 1048m2, Siperfaqja e gjelberuar eshte 273 m2