Objekti 7,8 & 9 Fillon ndërtimin
ART Construction Projekti nga investitori “Art Construction” është paraparë të ndërtohet ne lagjen “Mati 1” rruga Muharrem Fejza, në Prishtinë

Projekti nga investitori “Art Construction” është paraparë të ndërtohet ne lagjen “Mati 1” rruga Muharrem Fejza, në Prishtinë
Objekti 7,8 & 9 Fillon ndërtimin

Projekti nga investitori “Art Construction” është paraparë të ndërtohet ne lagjen “Mati 1” rruga Muharrem Fejza, në Prishtinë , me një teren kryesisht të rrafshët në një pjerrësi prej 5%. Lokacioni I paraparë për projektin e objektit ka siperqfaqen 6536 m2 , ndërsa siperfaqja e gjelbruar është 426.1 m2. Gjithashtu totali I siperfaqes mbi toke dhe nëntokë në hapsirën ndërtuese do të jetë 6020.5 m2.

Objekti ka dy blloqe, Blloku A dhe Blloku B me gjithsej 46 njësi banesore, 3 lokale, 2 hapësira për shumë qëllime, 30 parkingje te brendshme, 46 depo si dhe 3 parkingje jashtë projektit.